Poster q10a
Uski letak horizontalan q10 bez UVA zastite